Auto Expert A.F. inż. Adam Filipek 
 


 

 


 

 

Pełna dokumentacja dla uzyskania statusu pojazdu zabytkowego lub unikatowego:

- opinie wstępne dla urzędów celnych

- opinie końcowe

- kompletne formularze zgłoszeniowe

- białe karty

Pełny zakres rzeczoznawstwa samochodowego:

- oceny i opinie techniczne

- ekspertyzy stanu technicznego i jakości napraw

- wyceny wartości pojazdów

- kosztorysy napraw

- opinie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- techniczne i kryminalistyczne ekspertyzy wypadków drogowych

- komputerowa symulacja przebiegu wypadków w programie Pc-Crash

 

inż. Adam Filipek

ul. Macedońska 15, 30-638 Kraków

tel: 0-12- 6551252, 501-422-442

adafil@interia.pl